Linkbuilding nebo získávání zpětných odkazů.
je sumární pojem pro aktivity zaměřené na získávání zpětných odkazů na vlastní webovou stránku. Zpětné odkazy jsou odkazy (tzv. hyperlinky) z jiných webových zdrojů, které zájemce odkážou na předmětnou webovou stránku. Získávání zpětných odkazů je důležitou součástí tzv.. off-page SEO. Počet kvalitních zpětných odkazů ovlivňuje výsledné hodnocení stránky společností Google (Google PageRank) a následně pozici ve výsledcích vyhledávání (SERP).

Při budování zpětných odkazů jsou důležité tyto parametry:

Kvalita zpětných odkazů - větší váhu mají linky s vyšším Google PageRank.
Počet odkazů - čím vyšší počet, tím lepší výsledek, tím více návštěvníků
Anchor text v linkách - tzv.. "Název odkazu", tedy jeho viditelný text, by měl obsahovat relevantní klíčová slova, na která se optimalizace soustřeďuje a které jsou klíčovými slovy na odkazované webové stránce
Obsahová příbuznost - ideální je mít zpětné odkazy z portálů a webů, které jsou obsahově příbuzné. Také nazývané i good Neighborhood.

 

Aktuálně

Slovník webdesignu

Flash animace

Flash animace

Flash animace je animované video, které je vytvořeno v Adobe Flash, nebo v podobném softwaru. Výstupní formát je swf. Technologie Flash dodává webstránkách pohyb. Loga, legendy, slogany a obrázk

více »

Doména

Doména

Doména, nebo doménové jméno je řetězec znaků. Může obsahovat až 63 znaků, písmena anglické abecedy, číslice a pomlčku. Doména je součást firemní identity. Je to něco, co si vaši zákazníci bu

více »

Linkbuilding

Linkbuilding

Linkbuilding je získávání a budování zpětných odkazů s cílem vylepšit pozice ve výsledcích vyhledávání. Linkbuilding je jeden ze způsobů SEO offpage optimalizace.Jedním z důležitých prvků inter

více »